Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen,

  • In het geval van individuele bestellingen, vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
  • In het geval van abonnementsopdrachten (doorlopende leveringsovereenkomst voor een bepaalde periode) vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren,

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstrasse 3
D-86869 Oberostendorf
Tel. + 49 (0) 8344-9210-0
E-mail: info@reico-vital.de
Fax: +49 (0) 8344-9210-29,

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Het voorbeeldformulier voor herroeping vind je hier!

Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

U moet de goederen onmiddellijk aan Reico retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen

Aanvullende opmerking:

Het koopcontract wordt pas als gesloten beschouwd als wij uw bestelling bevestigen of de goederen bij u afleveren.